Info consult

knop_3 info

Wanneer je besloten hebt om een astrologisch consultgesprek te willen, zijn er een aantal gegevens die ik vooraf nodig heb. Dit zijn jouw exacte geboortetijd, geboortedatum en geboorteplaats. Jouw exacte geboortetijd kun je opvragen bij het gemeentehuis waar je geboren bent. Aan de hand van deze gegevens kan ik jouw geboortehoroscooptekening berekenen met behulp van een nauwkeurig astrologisch computerprogramma.

Een astrologisch consultgesprek duurt ongeveer 1,5 à 2 uur en zal plaatsvinden bij mij thuis in Haarlem. Van tevoren informeer ik naar eventuele vragen en de onderwerpen waar je meer over wilt weten. In het consultgesprek behandel ik thema’s zoals jouw persoonskarakter, jouw gevoelsleven, jouw houding naar de omgeving toe, de thuissituatie, jouw ouders, het beroep, relaties en de levensrichting.
Naast de thema’s die uit de horoscoop naar voren komen benoem ik jouw kwaliteiten en uitdagingen. Bovendien ga ik in op de vraagstelling die je hebt.
Tijdens het gesprek zal ik, indien relevant, ook het verleden, heden en toekomst erbij betrekken. Wat betreft de toekomst geef ik geen voorspellingen, maar geef ik tendensen weer.
Indien vooraf overeengekomen geef ik na afloop de horoscoopduiding op schrift mee.

Privacy

Voor elke horoscoop die ik duid voor een ander persoon dan jijzelf geldt dat ik schriftelijk toestemming nodig heb van deze persoon.
Daarnaast blijft de informatie die besproken is vertrouwelijk.

mandala-roze_klein2